Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Przetarg na najem lokali użytkowych - wrzesień 2023 r.

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Przetarg na najem lokali użytkowych - wrzesień 2023 r.

ZAKŁAD  GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ZAWIERCIU UL.TOWAROWA 30
OGŁASZA

W dniu 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 przetarg ustny, otwarty, nieograniczony na najem lokali użytkowych i garaży zlokalizowanych w zasobach komunalnych, który odbędzie się w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ul. Towarowa 30, parter - pok. 102 – Sala konferencyjna:                                             

1. ul. Dojazd 6/51 - Pracownia na ostatniej kondygnacji                                                                                         
- pow. użytkowa 36,75 m2
wadium w wysokości 1.400 zł        
cena wywoławcza  30,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek.
Osoby zainteresowane najmem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 213 76

2. ul. Marszałkowska 35                   
- pow. użytkowa 23,91 m2
wadium w wysokości 700 zł
cena wywoławcza  23,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88
Lokal posiada wewnętrzną instalację gazową c.o. i CWU. Po podpisania umowy najmu lokalu użytkowego najemca jest zobowiązany do zawarcia umowy na dostawę gazu.

3. ul. Apteczna 17                             
- pow. użytkowa 23,50 m2
wadium w wysokości 670 zł
cena wywoławcza  23,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88
Lokal posiada wewnętrzną instalację gazową c.o. i CWU. Po podpisania umowy najmu lokalu użytkowego najemca jest zobowiązany do zawarcia umowy na dostawę gazu.

4. ul. 3 Maja 3                                  
- pow. użytkowa 48,17 m2
wadium w wysokości 2.100 zł
cena wywoławcza  35,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

5. ul. Kościuszki 11                         
- pow. użytkowa 34,90 m2
wadium w wysokości 1.500 zł
cena wywoławcza  35,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

6. ul. Ciasna 4 – wejście od ul. Hożej                 
- pow. użytkowa 52,60 m2
wadium w wysokości 330 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

7. ul. Ciasna 7                                    
- pow. użytkowa 38,58 m2
wadium w wysokości 240 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

8. ul. 11 Listopada 35                       
- pow. użytkowa 47,80 m2
wadium w wysokości 300 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Budynek, w którym znajduje się lokal jest po termomodernizacji.
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

9. ul. Nowowierzbowa 10                 
- pow. użytkowa 72,74 m2
wadium w wysokości 1.610 zł
cena wywoławcza  18,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Lokal znajduje się w budynku wspólnoty mieszkaniowej. Prowadzona w lokalu działalność nie może być uciążliwa dla mieszkańców budynku.
Osoby zainteresowane najmem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

10. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej - GARAŻ    
- pow. użytkowa 46,00 m2
wadium w wysokości 680 zł
cena wywoławcza 12,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż murowany.
Garaż znajduje się na działce 25/42 oznaczonej na mapie 49 obręb Zawiercie, w ciągu garaży murowanych, w okolicy budynków komunalnych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 32,34,36 w Zawierciu. 
Umowa najmu lokalu będzie zawarta na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia.
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88       
                                                                                                                                            

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej wysokości przelewem na konto ZGM nr 84 1240 2975 1111 0010 4315 2136 do dnia 20 września 2023 r. - wpływ na konto ZGM
(wpłata wadium po terminie oraz na inne konto niż podane w Ogłoszeniu o przetargu będzie skutkowało nie dopuszczeniem oferenta do licytacji) 

Przed zawarciem umowy najmu osoba, która wygra przetarg powinna wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 3 miesięcznego czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu.
Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu – zwrot na konto, a osobie, która wygra przetarg zostanie przeksięgowane na poczet kaucji zabezpieczającej.
Wadium przepada, jeśli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od wpłaty kaucji zabezpieczającej i zawarcia umowy najmu.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, bądź wycofania lokali z przetargu bez podania przyczyny.
 
Przystępując do przetargu jest jednoznaczne z akceptację Regulaminu przetargu  wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe – komunalne na terenie miasta Zawiercia będące z zarządzie ZGM Zawiercie oraz akceptacją wzoru obowiązującej umowy najmu lokalu użytkowego.  
Regulamin przetargu oraz wzór umowy dostępny jest do wglądu w siedzibie tut. Zakładu, pok. 108 oraz na stronie internetowej www.zgm-zawiercie.pl.
Bliższych informacji udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ul. Towarowa 30 , tel. 032 67234-83 lub 032 67217-14 wew. 33.

Informacje

Rejestr zmian

2023-09-15

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2023-09-12

Dodanie artykułu - Edyta Przybysławska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Zawierciu

ul. Towarowa 30
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. (032) 67 234 83
fax (032) 67 217 14
zgm@zgm-zawiercie.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.