Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Przetarg na najem lokali użytkowych - marzec 2021 r.

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Przetarg na najem lokali użytkowych - marzec 2021 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ZAWIERCIU
OGŁASZA

W dniu 11 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 1000 przetarg ustny, otwarty, nieograniczony na najem lokali użytkowych i garaży zlokalizowanych w zasobach komunalnych przy:                                                   
1. ul. Marszałkowska 22                  
- pow. użytkowa 47,00 m2
wadium w wysokości 750 zł
cena wywoławcza  13,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88.                                             

2. ul. Marszałkowska 34                  

- pow. użytkowa 27,00 m2
wadium w wysokości 450 zł
cena wywoławcza  13,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88.                                                         

3. ul. 3 Maja 3                                   
- pow. użytkowa 48,17 m2
wadium w wysokości 900 zł
cena wywoławcza  15,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88.  

4. ul. Moniuszki 4                               
- pow. użytkowa 48,40 m2
wadium w wysokości 900 zł
cena wywoławcza  15,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 213 76.  
                                                      
5. ul. Apteczna 17                            
- pow. użytkowa 23,50 m2
wadium w wysokości 200 zł
cena wywoławcza  7,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88.                                                         

6. ul. Ciasna 7                                  
- pow. użytkowa 41,77 m2
wadium w wysokości 260 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88.      
                                                  

7. ul. Nowowierzbowa 10                 
- pow. użytkowa 43,85 m2
wadium w wysokości 260 zł
cena wywoławcza  10,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88.                                                         

8. ul. Towarowa 30   (parter)                                                                     
- pow. użytkowa 10,17 m2
wadium w wysokości 380 zł
cena wywoławcza 30,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów. 
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88                                                                                                                                                                                                                         
9. ul. Leśna 22 – GARAŻ                
- pow. użytkowa 15,00 m2
wadium w wysokości 120 zł
cena wywoławcza  6,50 zł/m2 + 23% VAT
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 213 76                                                                                                                                                                                                              
10. ul. Towarowa 30 – GARAŻ nr 2 
- pow. użytkowa 14,59 m2
wadium w wysokości 150 zł
cena wywoławcza  8,00 zł/m2 + 23% VAT
Garaż typu blaszak.
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

11. ul. Towarowa 30 – GARAŻ nr 8 
- pow. użytkowa 14,59 m2
wadium w wysokości 150 zł
cena wywoławcza  8,00 zł/m2 + 23% VAT
Garaż typu blaszak.
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

12. ul. Krzywa 3 – GARAŻ nr 37     
- pow. użytkowa 24,00 m2
wadium w wysokości 240 zł
cena wywoławcza  8,00 zł/m2 + 23% VAT
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217 14 wew. 33

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej wysokości przelewem na konto ZGM 84 1240 2975 1111 0010 4315 2136 do dnia: 

09 marca 2021 r.  (wpływ na konto ZGM)

(wpłata wadium na inne konto niż podane w Ogłoszeniu o przetargu będzie skutkowało nie dopuszczeniem oferenta do licytacji) 

Przed zawarciem umowy najmu osoba, która wygra przetarg powinna wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 3 miesięcznego czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu.
Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu – zwrot na konto, a osobie, która wygra przetarg zostanie przeksięgowane na poczet kaucji zabezpieczającej.
Wadium przepada, jeśli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od wpłaty kaucji zabezpieczającej i zawarcia umowy najmu.
Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby przystępujące do licytacji prosimy o zabezpieczenie w postaci maseczek ochronnych i rękawiczek oraz zachowanie odstępu co najmniej 2 metrów od innych osób.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, bądź wycofania lokali z przetargu bez podania przyczyny.
  
Informujemy, że wzór obowiązującej umowy najmu lokalu użytkowego,  Regulamin przetargu wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe – komunalne na terenie miasta Zawiercia będące z zarządzie ZGM Zawiercie dostępny jest do wglądu w siedzibie tut. Zakładu, pok. 211 oraz na stronie internetowej www.zgm-zawiercie.pl.
Bliższych informacji udziela Biuro Marketingu i Lokali Użytkowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ul. Krzywa 3, tel.032 67234-83 lub 032 67217-14 wew. 33.

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-02-23

Edycja artykułu - Anna Gruszczyńska

2021-02-23

Edycja artykułu - Anna Gruszczyńska

2021-02-23

Dodanie artykułu - Anna Gruszczyńska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Zawierciu

ul. Krzywa 3
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. (032) 67 234 83
fax (032) 67 217 14
zgm@zgm-zawiercie.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.