Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.zgm-zawiercie.pl

Adres artykułu: www.bip.zgm-zawiercie.pl/artykuly/182

Tłumacz dla osób niesłyszących

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu informuje, że na potrzeby osób niesłyszących lub słabo słyszących udostępnia możliwość skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego w siedzibie ZGM.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne i wymaga powiadomienia o tym fakcie ZGM 3 dni robocze przed planowaną wizytą w ZGM, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W celu powiadomienia ZGM o chęci skorzystania z usługi tłumacza należy złożyć wniosek zawierający informację o wybranej metodzie komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Wniosek można wysłać:

1. korzystając z poczty elektronicznej na adres: zgm@zgm-zawiercie.pl,
2. faksem, na nr (032) 67 217 14,
3. listownie na adres:

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu
  ul. Krzywa 3
  42-400 Zawiercie
 
Jednocześnie przypominamy, że z ZGM można komunikować się następującymi metodami:

1. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
2. pocztą elektroniczną, adres: zgm@zgm-zawiercie.pl,
2. faksem, tel.: (032) 67 217 14,
3. wiadomością tekstową SMS, tel.:,
4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, tel.: (032) 67 234 83.

Film o dostępie tłumacza języka migowego w budynku ZGM zostanie wkrótce dodany na stronę WWW.