Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Przetarg na najem lokali użytkowych - sierpień 2022 r.

Wyświetl stronę główną » Przetargi » Przetarg na najem lokali użytkowych - sierpień 2022 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ZAWIERCIU UL.KRZYWA 3
OGŁASZA

W dniu 2 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 10:00 przetarg ustny, otwarty, nieograniczony na najem lokali użytkowych i garaży zlokalizowanych w zasobach komunalnych przy:                                             

1. ul. Leśna 26                                  
- pow. użytkowa 47,07 m2
wadium w wysokości 1450 zł
cena wywoławcza  25,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Lokal znajduje się w budynku wspólnoty mieszkaniowej. Prowadzona w lokalu działalność nie może być uciążliwa dla mieszkańców budynku. 
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 213 76

2. ul. Marszałkowska 8                      
- pow. użytkowa 9,13 m2
wadium w wysokości 60 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

3. ul. Marszałkowska 29                  
- pow. użytkowa 73,37 m2
wadium w wysokości 2100 zł
cena wywoławcza  23,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Budynek, w którym znajduje się lokal jest po termomodernizacji. 
Lokal posiada wewnętrzną instalację gazową c.o. i CWU. Po podpisania umowy najmu lokalu użytkowego najemca jest zobowiązany do zawarcia umowy na dostawę gazu.
Lokal objęty jest miejskim monitoringiem. Roczny koszt energii elektrycznej niezbędnej do utrzymania monitoringu wynosi 150 zł – 200 zł.

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

4. ul. Apteczna 17                            
- pow. użytkowa 23,50 m2
wadium w wysokości 210 zł
cena wywoławcza  7,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
W najbliższym czasie budynek, w którym znajduje się lokal zostanie poddany termomodernizacji.
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

5. ul. 11 Listopada 35                       
- pow. użytkowa 47,80 m2
wadium w wysokości 420 zł
cena wywoławcza  7,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Budynek, w którym znajduje się lokal jest po termomodernizacji.
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

6. ul. Pastewna 6                                
- pow. użytkowa 78,00 m2
wadium w wysokości 680 zł
cena wywoławcza  7,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

7. ul. Stary Rynek 10                       
- pow. użytkowa 44,50 m2
wadium w wysokości 1100 zł
cena wywoławcza  20,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Budynej, w którym znajduje się lokal jest po termomodernizacji.
Lokal nie posiada instalacji c.o. Lokal posiada instalację gazową, którą można wykorzystać do montażu kotła gazowego c.o. i CWU.
Najemca chcąc skorzystać z poboru gazu musi zawrzeć umowę z dostawcą gazu.

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

8. ul. Nowowierzbowa 10                
- pow. użytkowa 43,85 m2
wadium w wysokości 810 zł
cena wywoławcza  15,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Lokal znajduje się w budynku wspólnoty mieszkaniowej. Prowadzona w lokalu działalność nie może być uciążliwa dla mieszkańców budynku.
Osoby zainteresowane najmem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

9. ul. Ciasna 7                                   
- pow. użytkowa 41,77 m2
wadium w wysokości 260 zł
cena wywoławcza  5,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Osoby zainteresowane najmem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88

10. ul. Krzywa 3 – lokal nr 7 (I piętro)          
- pow. użytkowa 33,48 m2
wadium w wysokości 1.500 zł 
cena wywoławcza  35,00 zł/m2 + 23% VAT
Lokal składa się z 1 klimatyzowanego pomieszczenia. 
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów.
Umowa najmu lokalu będzie zawarta na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217 14 wew. 33                                                                                                                                                   
11. ul. Krzywa 3 – lokal nr 10 (parter)              
- pow. użytkowa 16,79 m2
wadium w wysokości 730 zł 
cena wywoławcza  35,00 zł/m2 + 23% VAT
Lokal składa się z 1  pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku.
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów.
Umowa najmu lokalu będzie zawarta na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217 14 wew. 33                                                                                                                                                   
12. ul. Krzywa 3 – lokal nr 11  (parter)              
- pow. użytkowa 33,48 m2
wadium w wysokości 1500 zł 
cena wywoławcza  35,00 zł/m2 + 23% VAT
Lokal składa się z 2 pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku.
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów.
Umowa najmu lokalu będzie zawarta na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217 14 wew. 33                                                                                                                                                   
13. ul. Krzywa 3 – lokal nr 12 (parter)              
- pow. użytkowa 16,74 m2
wadium w wysokości 730 zł 
cena wywoławcza  35,00 zł/m2 + 23% VAT
Lokal składa się z 1  pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku.
Stawka czynszu zawiera wszelkie opłaty związane z użytkowaniem lokalu i obejmują centralne ogrzewanie, dostawę energii elektrycznej, wody, odprowadzanie nieczystości płynnych, usuwanie odpadów komunalnych, korzystanie z sanitariatów, dozór lokalu, usługę sprzątania części wspólnej i sanitariatów.
Umowa najmu lokalu będzie zawarta na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

Osoby zainteresowane obejrzeniem lokalu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 217 14 wew. 33                                                                                                                                                   
14. ul. Towarowa 30 – GARAŻ NR 2    
- pow. użytkowa 14,59 m2
wadium w wysokości 150 zł
cena wywoławcza 8,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż typu blaszak.   
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88
 
15. ul. Towarowa 30 – GARAŻ NR 6    
- pow. użytkowa 14,59 m2
wadium w wysokości 150 zł
cena wywoławcza 8,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż typu blaszak.   
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88                                                                                                                                                   
16. ul. Towarowa 30 – GARAŻ NR 8    
- pow. użytkowa 14,59 m2
wadium w wysokości 150 zł
cena wywoławcza 8,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż typu blaszak.   
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88                                                                                                                                                   
17. ul. Towarowa 30 – GARAŻ NR 9    
- pow. użytkowa 14,59 m2
wadium w wysokości 150 zł
cena wywoławcza 8,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż typu blaszak.   
Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88  

18. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej - GARAŻ     
 - pow. użytkowa 46,00 m2
wadium w wysokości 630 zł
cena wywoławcza 11,00 zł/m2 + 23% VAT
oraz świadczenia wg obowiązujących stawek
Garaż murowany.
Garaż znajduje się na działce 25/42 oznaczonej na mapie 49 obręb Zawiercie, w ciągu garaży murowanych, w okolicy budynków komunalnych przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 32,34,36 w Zawierciu. 
Umowa najmu lokalu będzie zawarta na czas nieokreślony z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

Osoby zainteresowane obejrzeniem garażu prosimy o kontakt pod nr tel. 032/67 219 88                                                                                                                                                   
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej wysokości przelewem na konto ZGM nr 84 1240 2975 1111 0010 4315 2136 do dnia:  1 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) - wpływ na konto ZGM
(wpłata wadium po terminie oraz na inne konto niż podane w Ogłoszeniu o przetargu będzie skutkowało nie dopuszczeniem oferenta do licytacji) 

Przed zawarciem umowy najmu osoba, która wygra przetarg powinna wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 3 miesięcznego czynszu i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu.
Wadium złożone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu – zwrot na konto, a osobie, która wygra przetarg zostanie przeksięgowane na poczet kaucji zabezpieczającej.
Wadium przepada, jeśli oferent, który wygrał przetarg uchyli się od wpłaty kaucji zabezpieczającej i zawarcia umowy najmu.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, bądź wycofania lokali z przetargu bez podania przyczyny.
 
Przystępując do przetargu jest jednoznaczne z akceptację Regulaminu przetargu  wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe – komunalne na terenie miasta Zawiercia będące z zarządzie ZGM Zawiercie oraz akceptacją wzoru obowiązującej umowy najmu lokalu użytkowego.  
Regulamin przetargu oraz wzór umowy dostępny jest do wglądu w siedzibie tut. Zakładu, pok. 211 oraz na stronie internetowej www.zgm-zawiercie.pl.
Bliższych informacji udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ul. Krzywa 3, tel.032 67234-83 lub 032 67217-14 wew. 33.

Informacje

Rejestr zmian

2022-07-20

Dodanie artykułu - Edyta Przybysławska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Zawierciu

ul. Krzywa 3
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. (032) 67 234 83
fax (032) 67 217 14
zgm@zgm-zawiercie.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.