Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sekretariat

Wyświetl stronę główną » Struktura ZGM » Sekretariat

Sekretariat - NS
Paulina Głowania
tel. 032 67 217-14,
      032 67 234-83 wew. 21

zgm@zgm-zawiercie.pl
 

Do podstawowych zadań należy:

 • prowadzenie Sekretariatu,
 • odpowiedzialność za przekazaną z Punktu Obsługi Interesanta korespondencję wpływającą do Zakładu,
 • odbiór korespondencji w systemie elektronicznym DOM 5 z Punktu Obsługi Interesanta oraz
  w wersji papierowej,
 • dekretowanie korespondencji i rozprowadzanie w systemie oraz w wersji papierowej po akceptacji Dyrektora Zakładu do poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • przekazywanie do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym spraw i zadań wynikających
  z wydanych przez Dyrektora Zakładu Zarządzeń i Poleceń,
 • przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym spraw i zadań wynikających z otrzymanych Zarządzeń Prezydenta Miasta Zawiercie i Uchwał Rady Miejskiej
 • w Zawierciu, zgodnie z dyspozycją Dyrektora Zakładu, 
 • prowadzenie rejestru Zarządzeń Dyrektora Zakładu,
 • prowadzenie rejestru Poleceń Służbowych Dyrektora Zakładu,
 • prowadzenie rejestru Upoważnień i Pełnomocnictw udzielanych przez Dyrektora Zakładu,
 • prowadzenie rejestru protokołów z przeprowadzanych w Zakładzie kontroli,
 • prowadzenie rejestru skarg,
 • prowadzenie rejestru otrzymanych Zarządzeń Prezydenta Miasta Zawiercie,
 • prowadzenie rejestru otrzymanych Uchwał Rady Miejskiej w Zawierciu,
 • prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 • obsługa poczty elektronicznej,
 • współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Zakładu,
 • terminowe przygotowanie informacji i dokumentów przeznaczonych do publikacji  w Biuletynie Informacji Publicznej ZGM w Zawierciu w zakresie funkcjonowania Sekretariatu ZGM,
 • sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie działania komórki organizacyjnej,
 • wykonywanie zadań dotyczących zarządzania ryzykiem w zakresie realizowanych zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym oraz innych zleconych do realizacji określonych
  w liście celów.

Informacje

Rejestr zmian

2023-12-29

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2023-12-29

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2023-02-02

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2019-02-19

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2019-01-04

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2018-10-11

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2018-10-11

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2018-10-11

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-10

Dodanie artykułu - Edyta Przybysławska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Zawierciu

ul. Towarowa 30
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. (032) 67 234 83
fax (032) 67 217 14
zgm@zgm-zawiercie.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.