Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Biuro Inspektora Nadzoru

Wyświetl stronę główną » Struktura ZGM » Biuro Inspektora Nadzoru

Biuro Inspektora Nadzoru - EIN
Andrzej Radosz
tel. 032 67 217-14,
      032 67 234-83 wew. 35
inspektor-nadzoru
@zgm-zawiercie.pl

Do zakresu działania Biura Inspektora Nadzoru należy w szczególności :

 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ujętych w Prawie Budowlanym i innych aktach prawnych dotyczących eksploatacji zasobów mieszkaniowych,

 • wykonywanie przeglądów rocznych budynków oraz innych przeglądów
  w porozumieniu z Kierownikami poszczególnych Administracji,

 • koordynowanie i terminowe zlecanie przeglądów pięcioletnich budynków w poszczególnych Administracjach,

 • nadzór nad wykonywaniem bieżących przeglądów technicznych dla budynków administrowanych w poszczególnych Administracjach,

 • nadzór nad prowadzeniem książek obiektów budowlanych,

 • zlecanie i kontrola wykonania przeglądów technicznych placów zabaw i innych tego typu obiektów w administrowanych zasobach,

 • opracowanie wieloletnich i różnych planów z zakresu inwestycji ,remontów i modernizacji i ich realizowanie, sporządzanie zapotrzebowań limitów i wniosków inwestycyjnych,

 • przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji, remontów i modernizacji, zlecenia i przygotowanie zawarcia umów i nadzór nad opracowaniem, opiniowanie dokumentacji,

 • terminowe uzgadnianie projektów z właściwymi instancjami,

 • czuwanie nad odwrotnym dokonywaniem poprawek po weryfikacyjnych w dokumentacji projektowo –kosztorysowej,

 • czuwanie nad prawidłowością stosowanych w projektach koncepcji, rozwiązań szczegółowych w sensie użytkowym, technicznym i ekonomicznym,

 • przestrzeganie ,aby dokumentacja na roboty remontowe i modernizacyjne była zgodna z protokołem typowania obiektów,

 • prowadzenie zleceń zawartych umów na roboty budowlane i montażowe z wykonawcami, sporządzanie harmonogramów postępu wykonawstwa, kontrola prawidłowej realizacji i jakości wykonywanych robót,

 • udział w opiniowaniu oraz stawianie wniosków co do celowości modernizacji i remontów,

 • terminowe sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie inwestycji i remontów,

 • opracowanie zleceń dla biur projektowych na wykonanie dokumentacji technicznej,

 • udział w prowadzeniu obmiarów robót,

 • terminowe przygotowanie kosztorysów inwestorskich wg obowiązujących norm inwestycji i zarządzeń dot. zasad projektowania i kosztorysowania robót,

 • czuwanie nad uzgadnianiem założeń do kosztorysów i właściwym ich opracowaniem,

 • kontrola prawidłowej realizacji i jakości wykonywanych robót inwestycyjnych
  i remontowych,

 • uzgadnianie z wykonawcami zakresu robót oraz wyjaśnianie szczegółów dokumentacji technicznej,

 • przechowywanie dokumentacji technicznej,

 • udział w odbiorach i rozliczeniach obiektu oraz przekazywanie ich do użytku,

 • rozliczanie materiałów i surowców sprowadzanych do realizacji inwestycji,

 • przygotowanie interwencji pisemnych w przypadku stwierdzenia zastojów w prowadzeniu robót lub niewłaściwego ich wykonania,

 • uzgodnienie z wykonawcami zakresu robót oraz wyjaśnień szczegółów dokumentacji technicznej.

 • prawidłowe i szybkie rozliczanie zakończonych obiektów,

 • kontrola wykonywanych robót określonej specjalności techniczno - budowlanej gwarantująca bezpieczeństwo obiektu budowlanego w trakcie jego realizacji i użytkowania,

 • kontrola wykonania przez wykonawcę usterek i niedoróbek, stwierdzonych w czasie odbioru obiektu budowlanego i w okresie gwarancyjnym,

 • udział w komisji przy orzeczeniu technicznym w trakcie typowania budynków do remontów i modernizacji,

 • prawidłowe i terminowe rozliczanie rachunków, faktur za prace remontowe, inwestycyjne i modernizacje,

 • terminowa realizacja prowadzonych inwestycji ,remontów i modernizacji,

 • rzetelne ustalenie ilości stopnia przydatności i sposobu wykorzystania materiałów budowlanych uzyskanych z rozbiórek,

 • bieżąca analiza wykonania dokumentacji pod względem zgodności z typowaniem i przydatnością do realizacji,

 • sprawy związane z pozyskiwaniem środków finansowych i dofinansowaniem do remontów, inwestycji i modernizacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i innych podmiotów,

 • sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie działania komórki organizacyjnej,
   
 • wykonywanie zadań dotyczących zarządzana ryzykiem w zakresie realizowanych zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym oraz innych zleconych do realizacji określonych w liście celów.

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-06-10

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2020-04-09

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2020-02-04

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2018-10-11

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-10

Dodanie artykułu - Edyta Przybysławska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Zawierciu

ul. Krzywa 3
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. (032) 67 234 83
fax (032) 67 217 14
zgm@zgm-zawiercie.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.