Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Główny Specjalista ds. Eksploatacyjno - Technicznych

Wyświetl stronę główną » Struktura ZGM » Główny Specjalista ds. Eksploatacyjno - Technicznych

Główny Specjalista ds. Eksploatacyjno - Technicznych - DE
Marcin Szczerbiński

tel. 032 67 217-14,
      032 67 234-83 wew. 21
glspec@zgm-zawiercie.pl

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Eksploatacyjno - Technicznych należy w szczególności :

 • nadzór na prawidłową obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną obiektów zasobów gminnych oraz najemców zgodnie z Ustawa o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, Prawem Budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami

 • nadzór w zakresie prawidłowej działalności wspólnot mieszkaniowych będących
  w zarządzaniu ZGM w oparciu o Ustawę o własności lokali,

 • nadzór nad opracowaniem wieloletnich i różnych planów z zakresu inwestycji, remontów i modernizacji,

 • zabezpieczenie terminowego opracowania dokumentacji formalno –prawnej do uruchomienia inwestycji, remontów i modernizacji oraz przygotowanie pod względem merytorycznym dokumentacji formalno-prawnej związanej z przygotowaniem remontów i modernizacji,

 • prawidłowe wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na działalność zakładu zgodnie z zatwierdzonym planem finansowo-rzeczowym na dany rok w oparciu o ustawę o finansach publicznych ,

 • nadzór nad prowadzeniem bieżących analiz w celu nie dopuszczenia do przekroczeń kosztów eksploatacji ustalonych w rocznych planach,

 • nadzór nad terminowym uzgadnianiem projektów z właściwymi władzami i instytucjami,

 • nadzór nad prawidłowym przygotowaniem dokumentacji na roboty remontowe i modernizacyjne zgodnie z protokołem typowania obiektów,

 • nadzór na ewidencją zleceń i umów,

 • nadzór nad dokonywaniem odbioru i rozliczaniem obiektów(przez inspektora nadzoru) oraz przekazywaniem ich do użytku,

 • zlecenie wykonawstwa i nadzór nad wykonawstwem robót i remontów systemem gospodarczym,

 • wydawanie opinii w zakresie eksploatacji zasobów mieszkalnych i użytkowych,

 • nadzór nad terminowym sporządzaniem obowiązującej sprawozdawczości,

 • kontrolowanie prowadzonych robót remontowych,

 • prowadzenie korespondencji związanej z działalnością służy remontowej,

 • współpraca z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu
  w przedmiocie opracowania planów remontów,

 • współpraca z Głównym Księgowym w zakresie właściwego opracowania
  i przekazywania dokumentów oddania do użytku poszczególnych obiektów, urządzeń itp.

 • nadzór nad sprawami związanymi z mieszkaniami wolnostojącymi celem niedopuszczenia do samowolnych ich zajęć,

 • nadzór nad sporządzaniem umów, aktualizacją stawek czynszowych( zgodnie
  z Uchwałą Rady Miasta),

 • nadzór nad prawidłowym zawieraniem umów na usługi z firmami zewnętrznymi,

 • nadzór nad terminowym przeglądem zasobów lokalowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 • występowanie z wnioskami o powołanie komisji celem typowania budynków administrowanych przez ZGM do remontów kapitalnych,

 • nadzór nad właściwym wykonywaniem prac sanitarno - porządkowych,

 • utrzymanie stałego kontaktu z Radami Osiedli,

 • ścisła współpraca z Dz. Księgowości w zakresie rozliczeń czynszów lokali mieszkalnych i użytkowych, a także przy sporządzaniu niezbędnych sprawozdań,

 • nadzór nad prowadzeniem całokształtu prac związanych z postępowaniem
  o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • organizowanie prac Komisji przetargowej w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych

 • nadzór nad przestrzeganiem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, oraz funkcjonowaniem Cmentarza Komunalnego,

 • nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji w podległych komórkach,

 • koordynowanie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych
  i dofinansowaniem do remontów, inwestycji i modernizacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i innych podmiotów,

 • sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie działania komórki organizacyjnej,
   
 • wykonywanie zadań dotyczących zarządzana ryzykiem w zakresie realizowanych zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym oraz innych zleconych do realizacji określonych w liście celów.

Informacje

Rejestr zmian

2020-08-27

Edycja artykułu - Anna Gruszczyńska

2020-02-04

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2019-11-05

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2019-02-19

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2018-12-21

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2018-10-11

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-20

Edycja artykułu - Edyta Przybysławska

2015-07-10

Dodanie artykułu - Edyta Przybysławska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Zawierciu

ul. Krzywa 3
42-400 Zawiercie
woj. śląskie

tel. (032) 67 234 83
fax (032) 67 217 14
zgm@zgm-zawiercie.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.